วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑


เมนูหลักส่งเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลการร้องเรียน
ผู้ถูกร้องเรียน
(ชื่อ-นามสกุล / องค์กร)
:
เรื่องที่ร้องเรียน :
รายละเอียดการร้องเรียน :

******************************
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ
e-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ หากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผยก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
*******************
************

รายละเอียดผู้ร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail Address :
อาชีพ :

- เรื่องที่ร้องเรียนต้องมีที่มาและตรวจสอบได้
- ทุกเรื่องที่ร้องเรียนจะผ่านคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลความจริง

22 หมู่ 7 ถนน บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร 0-2882-7374